Jean-Claude NICOLAI was geboren in 1950 in Luik. Zijn recentere werken hebben een realistische aanraking en zijn hoofdzakelijk van het figurative type. Van de meerderheid van zijn werken, u krijgt het gevoel van welzijn; hij gelooft met een wijze vernuftigheid (en soms een ironische mening) dat de natuurlijke en artistieke schoonheid kan samenvallen. Jean-Claude NICOLAI verwerpt de middelmatigheid en ongeluk filosofie : hier zijn de basisparameters wat zijn creatieve en artistieke mededeling steunt. Zijn olieschilderijen, zijn tekeningen en aquarelles volgen vooral een expressionisttendens. Expressionist in ruw, met soms een wilde aanraking; Expressionist in de kleuren, vaak verzadigt, gewild niet.

NIEUWS :

Heb een blik onze maandelijkse tentoonstelling op deze website. Jean-Claude NICOLAI zoekt een verantwoordelijke galerij om te bevorderen, uitzending, en verkoop zijn artistieke productie (de meer dan 3200 originele werken). Ik wens om werkelijk in een samenwerking word genomen, een de werkovertuiging zonder verbiage, efficient, een positieve menselijke verhouding.
Om een benoeming te krijgen, gelieve te schrijven aan of vraag bij :
NICOLAI Jean-Claude Heid des Chênes, 81 4620 FLERON (Luik) BELGIE Tél. & Fax : 00 32 4 355.17.47
Jean-Claude NICOLAI was born in 1950 in Liege. His more recent works have a realistic touch and are mainly of the figurative type.
From the majority of his works, you get the feeling of well-being; he believes with a wise ingenuousness (and sometimes an ironic view) that natural and artistic beauty may coincide.
Jean-Claude NICOLAI rejects the mediocrity and misfortune philosophy : here are the basic parameters which backs his creative and artistic communication.
His oil paintings, his drawings and aquarelles follow above all an expressionist trend.
Expressionist in the rough, with sometimes a wild touch;
Expressionist in the colours, often saturated, not wanted.

NEWS :

Have a look at our monthly exhibition on this website.
Jean-Claude NICOLAI is looking for a gallery responsible to promote, broadcast, and sell his artistic production (more than 3200 original works).
I wish to be really taken in a collaboration, a work conviction without verbiage, efficient, a positive human relationship.
To get an appointment, please write to or call at :
NICOLAI Jean-Claude Heid des Chênes, 81 4620 FLERON (Liege) BELGIUM Tél. & Fax : 00 32 4 355.17.47